Συνέντευξη της Τατιάνας Τούντα, CEO της Hellas EAP στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Π.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Π.)

20 Ioυλίου 2021

ΕΙΕΠ Συνέντευξη με την κα Τατιάνα Τούντα, CEO της Hellas EAP

1)   Ποιες είναι οι βασικές αρχές Εξυπηρέτησης που ενστερνίζεται η εταιρεία σας;

Η Hellas EAP έχει ως βασική και αδιαπραγμάτευτη αρχή στην εξυπηρέτηση των πελατών της, την δημιουργία ισχυρών και διαχρονικών σχέσεων που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση. Αντιλαμβανόμαστε κάθε αλληλεπίδραση με τους πελάτες μας, ως μια ευκαιρία να ενισχύσουμε περαιτέρω την επικοινωνία μας μαζί τους, να δημιουργήσουμε επιπρόσθετη αξία και να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη τους απέναντί μας. Μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία κατανοούμε τις βαθύτερες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας και διασφαλίζουμε με συνέπεια την ποιοτική υποστήριξη τους.

2) Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή του ΕΙΕΠ στην ανάδειξη της αξίας της Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα;

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών, ως φορέας, μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του αναδεικνύει τον ζωτικό ρόλο της εξυπηρέτησης των πελατών στην ελληνική αγορά. Συμβάλλει στην ενίσχυση του διαλόγου και στην προβολή των καλών πρακτικών δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία στους Οργανισμούς να ανταλλάξουν γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην προαγωγή της πελατοκεντρικότητας. Αποτελεί σημαντικό «σημείο συνάντησης» για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς εξυπηρέτησης, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο και την αξία της εξυπηρέτησης των πελατών στη βιωσιμότητα των Οργανισμών.