Το αποτύπωμά μας

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Για τον Άνθρωπο

Υποστηρίζουμε διαχρονικά την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων και  των οικογενειών τους

Για τους Οργανισμούς

Χτίζουμε ένα ψυχολογικά υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον συντελώντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία

Για την Κοινωνία

Συμβάλουμε στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και επιπέδου υγείας του κοινωνικού συνόλου

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι υπηρεσίες της Hellas EAP ενισχύουν τους οργανισμούς που εφαρμόζουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), σε στρατηγικό επίπεδο.  Μέσω των υπηρεσιών μας οι οργανισμοί ενισχύουν συγκεκριμένα SDGs όπως:

  • SDG 3 Καλή Υγεία & Ευημερία – Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες
  • SDG 4 Ποιοτική Εκπαίδευση – Διασφάλιση ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
  • SDG 5 Ισότητα των φύλων – Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών
  • SDG 10 Λιγότερες ανισότητες – Συμβολή στη μείωση των ανισοτήτων με πρόσβαση σε όλους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας
  • SDG 11 Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες – Συμβολή στην βιωσιμότητα των πόλεων και των κοινοτήτων μέσω της φροντίδας και στήριξης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

H Hellas EAP αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς έναν πολύτιμο συνεργάτη σε θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Αξιοποιούμε τη γραμμή υποστήριξής 24/7 και τις συναντήσεις συμβουλευτικής ώστε να παρέχουμε σε όλους τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης και ενδυνάμωσης. Αναγνωρίζοντας ότι η ψυχική υγεία και η ισορροπία αποτελούν βασικούς πυλώνες της ευημερίας των ανθρώπων μας, εμπλουτίζουμε συνεχώς πρωτοβουλίες που αφορούν στην ενίσχυση της υγείας και ευεξίας τους.

Γιώργος Γεωργόπουλος / Τράπεζα Πειραιώς

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου

Ο Όμιλος ΟΤΕ, εστιάζοντας στην υγεία και την ψυχική ευεξία των ανθρώπων του, αναπτύσσει δράσεις, προσαρμόζει και υιοθετεί πρωτοβουλίες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον και τους εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με την εταιρεία Hellas EAP, από το 2018. Η εξειδικευμένη γνώση, ο σεβασμός και η υπευθυνότητα, καθώς και το επαγγελματικό επίπεδο διαχείρισης, με εξειδικευμένο και ολιστικό τρόπο με βάση διεθνή πρωτόκολλα, καθιστούν την Hellas EAP σημαντικό συνεργάτη και αρωγό στο έργο μας.

ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών

Η συνεργασία μας με την Hellas EAP ήταν και παραμένει άψογη. Θεωρώ ότι το πιο δυνατό τους σημείο είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες μας. Αυτό καταδεικνύει και την τέλεια οργάνωση. H εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε κατά τη συνεργασία μας είναι το σημαντικότερο απ’ όλα. Το φιλικό περιβάλλον στα πλαίσια της άμεσης εξυπηρέτησης κάνει την HELLAS EAP να ξεχωρίζει, ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης. Η αποτελεσματικότητα, η ευγένεια και η αμεσότητα, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν. Πάντα ευέλικτη, στέκεται στο πλευρό των αναγκών των πελατών της, δίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα και προοπτική την δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας και μελλοντικής συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας και την εξαιρετική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σας

Μαρία Π. Μάρκου / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Διυλιστηρίων

Στην Bayer προσεγγίζουμε τον άνθρωπο-εργαζόμενο ως μία ολότητα που καλείται να διαχειριστεί πολλαπλές προκλήσεις στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Η άριστη συνεργασία με τους εξαιρετικούς επαγγελματίες της EAP Hellas μας υποστηρίζει καθημερινά στο έργο μας, με φροντίδα για την πολύτιμη ενίσχυση της συναισθηματικής υγείας και ψυχικής ευημερίας των ανθρώπων μας. Η καταρτισμένη και αποτελεσματική ομάδα της ΕΑΠ ανταποκρίνεται άμεσα και σε κάθε μας ανάγκη, με γνήσιο ενδιαφέρον για τον εργαζόμενο της Bayer, με συμβουλές, λύσεις και νέες ιδέες για το wellbeing των ανθρώπων μας.

Αγγέλικα Τζέμου / Bayer Hellas

Head of HR

Η συνεργασία μας με την Hellas EAP είναι πολύ επικοδομητική & επιτυχημένη. Για εμάς αποτελεί έναν συνεργάτη που είναι πάντα δίπλα μας όταν τον χρειαζόμαστε και ανταποκρίνεται με αμεσότητα προσφέροντας στοχευμένες λύσεις και προτάσεις στις ανάγκες μας. Η εμπειρία μας από τη διάδρασή μας με όλους τους συνεργάτες της Hellas EAP είναι θετική καθώς διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους και το πραγματικό ενδιαφέρον τους για την εταιρεία μας και τους ανθρώπους μας. Τους ευχαριστούμε πολύ!

Αμαλία Παναγιωτακοπούλου / MCO

Head of HR South Europe

When I met Anastasia Rush almost a decade ago, I was thrilled to learn that she had brought the concept of an employee assistance program (EAP) to Greece. We began cooperation immediately and Hellas EAP has been an integral part of our culture transformation as it prioritized employee wellness and put people and their mental wellness first. Hellas EAP has a tremendous team and each and every one of them offer unique skills and have always been next to us in times of need. This past year we were especially grateful for having Hellas EAP as our partner. They were there to support our people and offered several very useful seminars which were invaluable to ensuring we all stay well and overcome the challenges brought about by the global pandemic. Thank you Hellas EAP!

Taleen Tchalikian / Celestyal Cruises

Director, Human Resources