Πώς υποστηρίζουμε

Τα Employee Assistance Programs (EAP) της Hellas EAP, είναι ένα ολιστικό σύστημα εξειδικευμένων υπηρεσιών στον εργασιακό χώρο, που παρέχονται από τους Οργανισμούς, προς τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση της ατομικής και ομαδικής αποδοτικότητας, την ανάπτυξη των προσωπικών και εργασιακών δεξιοτήτων τους και την διασφάλιση και προαγωγή της Eυεξίας και Ψυχικής Υγείας τους. Αποτελούν ένα διαχρονικό και διαδραστικό εργαλείο για την παροχή καθοδήγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης προς όλους τους εργαζόμενους, παρέχοντας ταυτόχρονα μετρήσιμα αποτελέσματα για τους Οργανισμούς.

Βασικές EAP Υπηρεσίες:

 • 24/7 Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης & Κρίσης
 • Συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Συμβουλευτική Καθοδήγηση Ηγεσίας, Διοίκησης και Στελεχών
 • Συμβουλευτική εντός Εργασιακού Χώρου

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες διαχείρισης του ρίσκου που συνδέεται με τον ανθρώπινο παράγοντα και επηρεάζουν την υγεία, την ασφάλεια, την ευεξία αλλά και την αποτελεσματικότητα στον εργασιακό χώρο. Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται είτε σε ατομικό επίπεδο με στόχο την υποστήριξη, την πρόληψη και τη διαχείριση του συμπεριφοριστικού ρίσκου, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο κυρίως μέσα από την ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών και της Συμβουλευτικής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ανθεκτικού, υγιούς και ψυχολογικά ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά:

 • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων & αιφνίδιων τραυματικών γεγονότων εντός ή εκτός εργασίας
 • Διαχείριση συμπεριφοριστικών επικινδυνοτήτων
 • Διαχείριση χρόνιων ασθενειών στον εργασιακό χώρο
 • Διαχείριση συγκρούσεων και διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο
 • Πρόληψη και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο
 • Defusing Groups – Ομάδες αποφόρτισης

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες διαχείρισης του ρίσκου που συνδέεται με τον ανθρώπινο παράγοντα και επηρεάζουν την υγεία, την ασφάλεια, την ευεξία αλλά και την αποτελεσματικότητα στον εργασιακό χώρο. Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται είτε σε ατομικό επίπεδο με στόχο την υποστήριξη, την πρόληψη και τη διαχείριση του συμπεριφοριστικού ρίσκου, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο κυρίως μέσα από την ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών και της Συμβουλευτικής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ανθεκτικού, υγιούς και ψυχολογικά ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά:

 • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων & αιφνίδιων τραυματικών γεγονότων εντός ή εκτός εργασίας
 • Διαχείριση συμπεριφοριστικών επικινδυνοτήτων
 • Διαχείριση χρόνιων ασθενειών στον εργασιακό χώρο
 • Διαχείριση συγκρούσεων και διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο
 • Πρόληψη και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον εργασιακό χώρο
 • Defusing Groups – Ομάδες αποφόρτισης

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Hellas EAP συνδέονται άμεσα με τους όρους προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ατομική αποτελεσματικότητα και «ανθρώπινες» δεξιότητες. Οι «ανθρώπινες» δεξιότητες περιλαμβάνουν την ενίσχυση προσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων όπως αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, αυτοέλεγχος, αποτελεσματική επικοινωνία και αυτοπαρακίνηση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι  να λειτουργούν με μεγαλύτερη ικανοποίηση, να αλληλεπιδρούν θετικά με τους συνεργάτες τους, αποδίδοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Hellas EAP είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και του εκάστοτε εργασιακού χώρου.

Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα υπηρεσιών της Hellas EAP, στοχευμένο στις ανάγκες κάθε οργανισμού με στόχο την ενίσχυση και την προαγωγή μιας θετικής ανθρωποκεντρικής κουλτούρας που ενισχύει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο και επηρεάζει θετικά το ηθικό των εργαζομένων, την απόκτηση  και διατήρηση ταλέντων, τη δημιουργία συνεργατικών ομάδων, την ολιστική ευημερία των εργαζομένων και την οργανωσιακή επιτυχία. Οι υπηρεσίες ευθυγραμμίζονται με το όραμα, το σκοπό και τους στόχους κάθε επιχείρησης, και επικεντρώνονται σε επτά διαστάσεις:

 • Συνεργασία
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Συναισθηματική ασφάλεια
 • Δέσμευση
 • Υγεία
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Αντι-ευθραυστότητα

Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα υπηρεσιών της Hellas EAP, στοχευμένο στις ανάγκες κάθε οργανισμού με στόχο την ενίσχυση και την προαγωγή μιας θετικής ανθρωποκεντρικής κουλτούρας που ενισχύει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο και επηρεάζει θετικά το ηθικό των εργαζομένων, την απόκτηση  και διατήρηση ταλέντων, τη δημιουργία συνεργατικών ομάδων, την ολιστική ευημερία των εργαζομένων και την οργανωσιακή επιτυχία. Οι υπηρεσίες ευθυγραμμίζονται με το όραμα, το σκοπό και τους στόχους κάθε επιχείρησης, και επικεντρώνονται σε επτά διαστάσεις:

 • Συνεργασία
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Συναισθηματική ασφάλεια
 • Δέσμευση
 • Υγεία
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Αντι-ευθραυστότητα

Τα Προγράμματα Wellbeing της Hellas EAP έχουν σχεδιαστεί ολιστικά, με στόχο την ενίσχυση της σωματικής, της ψυχικής και της συναισθηματικής υγείας των εργαζομένων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ευνοεί την υιοθέτηση μη υγιών συνηθειών και την εμφάνιση έντονου και χρόνιου στρες, επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ατόμου αλλά και μέσα στο χώρο εργασίας. Προσαρμόζονται στην κουλτούρα του εκάστοτε εργασιακού χώρου με απώτερο σκοπό την πρόληψη, τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων και την εξισορρόπηση των αναγκών και απαιτήσεων της εργασιακής και προσωπικής τους ζωής.