2021 Workplace Outcome Suite (WOS): 5η Ετήσια Έκθεση που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της ΕΑΡ συμβουλευτικής στην απόδοση εργαζομένων

* Γράφει η Ρίτσα Οικονόμου, Μέλος Διεθνούς Συλλόγου των EAP & του Ελληνικού Παραρτήματος EAPA Int.

Ο διεθνής Σύλλογος των ΕΑΡ – Employee Assistance Professionals Association (EAPA) – σε συνεργασία με την εταιρεία LifeWorks δημοσίευσαν την ετήσια έκθεση 2021 Workplace Outcome Suite (WOS).

Το WOS είναι ένα σύντομο, ψυχομετρικά ισχυρό εργαλείο που τεκμηριώνει με σαφήνεια τον αντίκτυπο της παρέμβασης του EAP στον εργασιακό χώρο. Εκτιμά την αποτελεσματικότητα των EAP, όσον αφορά πέντε συγκεκριμένους παράγοντες: παρουσιασμό στην εργασία, ικανοποίηση από τη ζωή, απουσιασμό, εργασιακή δέσμευση και εργασιακό στρες, μετρώντας το επίπεδο του καθενός πριν και μετά την παρέμβαση του EAP.

Ο παρουσιασμός No1 πρόβλημα των εργαζομένων Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τον παρουσιασμό στην εργασία – πριν και, κυρίως, κατά τη διάρκεια της περιόδου COVID-19 – ως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των εργαζομένων, τόσο όσον αφορά στον αρνητικό αντίκτυπό του στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στον βαθμό βελτίωσης που καταγράφηκε μετά την ΕΑΡ συμβουλευτική, η οποία μεταφράστηκε επίσης στη μεγαλύτερη πηγή εξοικονόμησης κόστους και απόδοσης της επένδυσης (ROI). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ειδικότερα, το 62% των περιπτώσεων συμβουλευτικής του EAP, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να συγκεντρωθεί στην εργασία του, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος που αντιμετώπιζε (παρουσιασμός στην εργασία) κατά τον μήνα πριν από την αναζήτηση υποστήριξης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά την ΕΑΡ συμβουλευτική, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 38% των περιπτώσεων.

Βασικά αποτελέσματα

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας για μία περίοδο 11 ετών (από το 2010 έως το 2021) για τους εργαζομένους που χρησιμοποίησαν την ΕΑΡ συμβουλευτική, κατέγραψαν σημαντική θετική επίδραση στον παρουσιασμό, στις χαμένες ώρες εργασίας, στο εργασιακό στρες, στη δέσμευση των εργαζομένων στην εργασία τους και στη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή τους. Επίσης, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι βελτιώσεις στους συγκεκριμένους εργασιακούς δείκτες εμφάνισαν συνέπεια σε πολλά επίπεδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19, με όλες τις προκλήσεις που επέφερε και στην αυτού καθαυτού παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η έκθεση WOS 2021 βασίστηκε σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε πάνω από 50 διαφορετικά προγράμματα και
EAP παρόχους και τους εργαζομένους που χρησιμοποίησαν την πρόσωπο με πρόσωπο ατομική συμβουλευτική (συνεδρίες) και, συγκεκριμένα, σε περισσότερες από 45.000 περιπτώσεις.
Οι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι αναζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη από το EAP τους, περιλάμβαναν:

  • θέματα ψυχικής υγείας: 30%
  • προσωπικά θέματα ή στρες: 29%
  • οικογενειακά θέματα (συζυγικών ή οικογενειακών σχέσεων): 19%
  • εργασιακά προβλήματα ή εργασιακό άγχος: 19%
  • αλκοόλ και χρήση ουσιών: 3%.Εξοικονόμηση κόστους και ROIΜέσω, λοιπόν, του συγκεκριμένου εργαλείου, μετράμε την πρόοδο των χρηστών του
    EAP εδώ και πολλά χρόνια, και τα στοιχεία δείχνουν σαφή εξοικονόμηση κόστους για τους εργοδότες που προσφέρουν EAP στους εργαζομένους τους. Το κόστος που σχετίζεται με τη μη ύπαρξη EAP σε έναν οργανισμό –με αυξημένα κόστη αντικατάστασης λόγω απουσιασμού, πρόσθετων μακροχρόνιων θεραπευτικών παρεμβάσεών και παρουσιασμό εργαζομένων που δεν είναι σε θέση να επικεντρωθούν στην εργασία τους – υπερτερεί κατά πολύ του κόστους της παροχής ενός EAP.

Η απόδοση της επένδυσης (ROI) για τις υπηρεσίες EAP που εκτιμήθηκε με βάση τους μέσους όρους των αποτελεσμάτων WOS στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα έτη 2019 και 2020, έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής απόδοσης (85%) προήλθε από αλλαγές στα επίπεδα του παρουσιασμού στην εργασία (αποκατεστημένες ώρες χαμένης παραγωγικότητας, ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονταν στην εργασία τους) και όχι από μειώσεις στις ώρες απουσίας.
Τα αποτελέσματα για το έτος 2019 -πριν από την πανδημία- έδειξαν ROI 4,29 δολάρια:1. Για το έτος 2020 -κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19- η απόδοση επένδυσης ήταν 5,04 δολάρια:1.

Τα ΕΑΡ κοστίζουν λίγο σε σχέση με το ROI που αποφέρουν.
O EAPA υποστηρίζει πλήρως το WOS ως βέλτιστη πρακτική για τα μέλη του σε όλον τον κόσμο. «Η επιχειρηματική υπόθεση (business case) για τα EAP είναι ιδιαίτερα ισχυρή, αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος της παροχής ενός EAP αποτελεί μόνο περίπου το 1% του ποσού που συνήθως δαπανούν οι οργανισμοί για τον συνολικό προϋπολογισμό των παροχών τους», δήλωσε ο Dr. Mark Attridge, συγγραφέας της μελέτης. Όπως ο ίδιος τονίζει, τα αποτελέσματα της εκτίμησης ROI δείχνουν ότι αρκεί μόνο 2% των καλυπτόμενων εργαζομένων να χρησιμοποιούν το EAP για συμβουλευτική υποστήριξη ετησίως, για να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με την αύξησης της παραγωγικότητας στην εργασία και τη μείωση παρουσιασμού/ απουσιασμού και να καλυφθεί το κόστος όλου του EAP προγράμματος.