Workplace Culture Optimization

1. Leadership Training & Development

Tο πρόγραμμα του Transformational Leadership δημιουργεί το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις μίας διαδικασίας κατά την οποία ηγετικά στελέχη και εργαζόμενοι/εργασιακές ομάδες αλληλοεπιδρούν θετικά και αλληλοϋποστηρίζονται, με στόχο να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα ηθικού, κινητοποίησης και εργασιακής ικανοποίησης, ειδικότερα σε περιόδους αλλαγών, αβεβαιότητας και παρατεταμένης κρίσης. Δίνεται έμφαση δίνεται σε ένα νέο νοητικό χάρτη (mind map) που υιοθετούν διεθνώς οι Mετασχηματιστικοί Hγέτες του Σήμερα και επικεντρώνεται σε ένα αυτό-ενισχυόμενο και αυθεντικό στυλ ηγεσίας, το οποίο θα εμπνεύσει  και θα επιδράσει θετικά σε ολόκληρο το εργασιακό περιβάλλον, θα συμβάλει στην σύσφιξη των εργασιακών σχέσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων, θα ενισχύσει  την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και στόχων και θα δημιουργήσει αξία (ηθική και υλική) για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

2. Πολιτικές & Διαδικασίες

Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών σε τομείς και ευαίσθητα θέματα που άπτονται του ανθρώπινου παράγοντα (πχ Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων, Διαχείριση Χρόνιων Ασθενειών, Βία και Παρενόχληση, Εξαρτήσεις, Χρήση ουσιών και αλκοόλ,  κ.α.)

3. Focus Group

Ομαδικές συναντήσεις με συγκεκριμένη μεθοδολογία με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση  των προκλήσεων και  αναγκών των εργαζομένων ή/και συγκεκριμένων τμημάτων και την ανάπτυξη λύσεων για συγκεκριμένα ζητήματα που χρήζουν αξιολόγησης και διαχείρισης.

4. Διαφορετικότητα και Ενσωμάτωση

Εξειδικευμένο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Hellas EAP που στοχεύει στο να ενδυναμώσει τον ρόλο των ηγετικών στελεχών και προϊσταμένων μέσω της απόκτησης  δεξιοτήτων στους τομείς της Διαφορετικότητας, της Ενσωμάτωσης και της Ομαδικότητας. Tελικός στόχος είναι, τα Στελέχη, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε σταδιακά να «χτίσουν»  ένα περιβάλλον το οποίο θα προάγει και θα υιοθετεί συμπεριφορές ενσωμάτωσης, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα δυνατά σημεία κάθε διαφορετικού μέλους μίας ομάδας, ενισχύοντας τα θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.

5. Women Support & Empowerment Program

Τailor made πρόγραμμα της Hellas EAP που έχει στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γυναικών, στην αποτελεσματική διαχείριση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα και πολλαπλότητα των ρόλων που επιτελούν στη ζωή τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των γυναικών για την εξισορρόπηση και αρμονία της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής,  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και αξιοποίηση της γυναικείας διαφορετικότητας.