Η Hellas EAP συμμετέχει σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΙΠΕ