Με ποια κριτήρια επιλέγουμε έναν αξιόπιστο ΕΑΡ Πάροχο?

Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων όπως αυτή της Πανδημίας, κρίνεται σημαντικό οι οργανισμοί να εμπλέκονται ενεργά στην επιλογή του κατάλληλου ΕΑΡ παρόχου και προγράμματος έτσι ώστε η επιλογή τους να συμβάλει στρατηγικά στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων τους και στη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Τι πρέπει η κάθε επιχείρηση να προσέχει και ποιες ερωτήσεις είναι απαραίτητο να θέτει, έτσι ώστε να επιλέξει ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό ΕΑΡ;

Διαθέτει επιστημονικά επαρκές και εξειδικευμένο στα ΕΑΡ προσωπικό και δίκτυο;

Η επιστημονική επάρκεια των συμβούλων, καθώς και  τα κριτήρια επιλογής τους (ακαδημαϊκή γνώση, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εμπειρία, ειδίκευση) αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα.  Θα πρέπει πάντα να διασφαλίζεται  ότι στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα, η περίπτωση θα διαχειριστεί αποτελεσματικά από τον αντίστοιχο ειδικευμένο ΕΑΡ Σύμβουλο, περιορίζοντας το ρίσκο και τα αντίστοιχα κόστη για τον ίδιο και για την επιχείρηση.  Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει επαρκής αριθμός έμπειρων συμβούλων για τη διαχείριση κρίσεων όπως ένα ατύχημα ή μια φυσική καταστροφή, που επηρεάζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων ή τμημάτων και απαιτεί ταυτόχρονη και μεγάλης σε διάρκεια υποστήριξη ακόμα και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Ολιστική παροχή υπηρεσιών ή αποσπασματικές υπηρεσίες;

Υπάρχουν περιπτώσεις  που η αποτελεσματική τους διαχείριση απαιτεί κάτι περισσότερο από μια απλή υποστήριξη. Ενδεικτικά, στην περίπτωση ενός εργατικού ατυχήματος και σοβαρού τραυματισμού μπορεί να χρειαστεί η ενεργοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος όπως το ΕΑΡ Disability Management & Return to Work Program που περιλαμβάνει τη συνδυαστική παροχή πολλών υπηρεσιών όπως ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών, εκπαίδευση των στελεχών, ψυχολογική υποστήριξη του εργαζομένου, της οικογένειας και της εργασιακής του ομάδας, προετοιμασία του ιδίου και του εργασιακού χώρου για την επιστροφή του στην εργασία, κα.

Διαθέτει εμπειρία στον τομέα των ΕΑΡ και συστάσεις; Παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα αποτελεσματικότητας του προγράμματος;

Είναι σημαντικό ο ΕΑΡ  πάροχος να διαθέτει εμπειρία στον τομέα των ΕΑΡ και σε διαφορετικούς  κλάδους  οικονομικής δραστηριότητας έτσι ώστε  να συμβάλλει στην αντιμετώπιση κάθε είδους πρόκλησης που ενδέχεται να  προκύψει, άμεσα και αποτελεσματικά. Είναι συνήθης πρακτική να ζητούνται κατά τη διαδικασία επιλογής ενός παρόχου συστάσεις από εταιρίες που ήδη υλοποιούν το ΕΑΡ, καθώς και πληροφορίες για το είδος της ανώνυμης ανατροφοδότησης που λαμβάνονται (στατιστικά αξιοποίησης και αποτελεσματικότητας του προγράμματος, ικανοποίησης  των  εξυπηρετούμενων ακόμη και R.O.I.)

Παρέχει 24ωρη κάλυψη και απεριόριστη πρόσβαση για τους δικαιούχους;

Ο  ΕΑΡ πάροχος πρέπει να διασφαλίζει 24ωρη υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους και άμεση πρόσβαση σε έμπειρους ΕΑΡ Συμβούλους. Παράλληλα, επιβάλλεται η 24ωρη πρόσβαση σε Πιστοποιημένη Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων και δομές άμεσης ανταπόκρισης σε ένα κρίσιμο συμβάν (εργατικό ατύχημα, φυσικές καταστροφές, κρούσματα Covid, πυρκαγιά, ληστεία, θάνατος εργαζομένου, αυτοκτονικός ιδεασμός, κα). Είναι εκτός της επιστημονικής φιλοσοφίας και πρακτικής των ΕΑΡ η ύπαρξη προγραμμάτων περιορισμένης πρόσβασης των εργαζομένων (πχ. 1μμ-9μμ, μόνο καθημερινές) όταν κάτι προκύψει εκτός του συγκεκριμένου ωραρίου, μεταμεσονύκτια ή το Σαββατοκύριακο.

Εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και του απορρήτου;

Στην περίπτωση των ΕΑΡ – λόγω και της ιδιαίτερης φύσης τους – η ύπαρξη πολιτικών και διαδικασιών κατά την υλοποίησή τους, πιστοποίηση ISO στον συγκεκριμένο τομέα των ΕΑΡ καθώς και μεθόδων επίβλεψης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η παροχή των ΕΑΡ υπηρεσιών ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις Βασικές Αρχές του ΕΑΡ επαγγέλματος όπως ορίζονται από τον Διεθνή Σύλλογο των ΕΑΡ, Employee Assistance Professionals Association (ΕΑΡΑ Int.), του Ευρωπαϊκού Συλλόγου European Assistance European Forum και στην περίπτωση της χώρας μας και του Ελληνικού παραρτήματος  ΕΑΡΑ Int.

Κρίνεται επίσης υψηλής σημασίας ο ΕΑΡ πάροχος να συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR και να λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη  διαφύλαξη  του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.

Υπογραφή άρθρου
Ρίτσα Οικονόμου
Μέλος Ελληνικού Παραρτήματος ΕΑPA Int.